A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lương Tài đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Lương Tài chú trọng chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đảng bộ huyện Lương Tài hiện có trên 5.600 đảng viên, sinh hoạt tại 48 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 16 Đảng bộ cơ sở và 32 chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Hiện nay, ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy có 5 đồng chí; UBKT Đảng ủy 16 Đảng bộ cơ sở với 68 đồng chí. Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Lương Tài tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy trong lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện; trách nhiệm của các tổ chức Đảng, UBKT các cấp, của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm tạo điều kiện để UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ; thường xuyên nghe báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, cho ý kiến chỉ đạo những vụ việc phức tạp. Chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm tra, giám sát. Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn cho cấp ủy, UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.
10 năm qua, có trên 40 đồng chí lãnh đạo UBKT các cấp trong huyện được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát do UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy tổ chức. UBKT Huyện ủy cũng phối hợp tổ chức được 12 lớp nghiệp vụ tập huấn công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát cho trên 730 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.
Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Lương Tài xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu cụ thể hóa tiêu chí về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm. UBKT các cấp trong huyện nêu cao vai trò, trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra sai phạm như: đất đai, tài chính, công tác tổ chức cán bộ, việc thực hiện các dự án, các kết luận tranh tra, kiểm tra, kiểm toán, việc mua sắm và sử dụng tài sản công… Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể để xử lý đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, chính quyền hoặc pháp luật, kỷ luật đoàn thể, đảm bảo phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”…
Năm 2018, cấp ủy các cấp huyện Lương Tài kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 38 tổ chức Đảng, 101 đảng viên về việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kiểm tra chuyên đề “Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quỹ vì người nghèo” đối với 14 Đảng ủy xã, thị trấn. Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với 1 UBKT Đảng ủy về “Việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng thời điểm 2016-2017”. Kiểm tra 81 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; 68 tổ chức về thi hành kỷ luật trong Đảng; 6 tổ chức về thu, chi tài chính cấp ủy; 70 tổ chức đảng và hơn 2.300 đảng viên về thu, nộp và sử dụng đảng phí. Cấp ủy các cấp giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 38 tổ chức Đảng và 98 đảng viên; UBKT 2 cấp giám sát 66 tổ chức Đảng và 176 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo thực hiện. Các cấp ủy tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật 15 đảng viên bằng hình thức khiển trách 13 đồng chí, cảnh cáo 2 đồng chí, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh trong Đảng.
Tác giả: Nguồn http://baobacninh.com.vn

Nguồn: gdtxluongtai.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 99
Tháng trước : 1.683
Năm 2019 : 15.993
Năm trước : 0
Tổng số : 15.993