Bộ GD&ĐT công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019


 Tải file đính kèm: 1detoanthamkhaok19_151201919.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

 Tải file đính kèm: 2denguvanthamkhaok19_151201919.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm


 Tải file đính kèm: 6delichsuthamkhaok19_151201919.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm


 Tải file đính kèm: 7dedialithamkhaok19_151201919.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm

Sáng 6/12, Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo THPT quốc gia 2019 với 5 bài thi gồm Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội.